Hälsoprogram

Pris:
8 000 kr
Inkl. 25% Moms
Antal:
Hälsoprogrammet
Stärk din hälsa, din självkänsla och din kreativitet
Välj om du vill gå individuellt eller i grupp

På 8 möten under ett år får du en grund att stå på som ger en hållbar förändring till en sundare livsstil. Du tar medvetna steg vidare i din önskade riktning. Du arbetar fram de steg som passar din vardag. Regeln är att ta små steg som befästs för att sedan komma vidare. Varje möte har ett tema.

Innan programmet börjar har du ett introducerande möte med Lucia Severed om programmets ramar, förutsättningar mm. På detta möte görs också den ayurvediska konsultationen.

Programmet har utvecklats efter att under många år ha arbetat med människors personliga psykologi kring förändring och medvetande. Det faktum att det finns en potential tillgänglig är inte nog för att skapa resultat. För att lyckas med programmet måste det finnas ett starkt committment från dig. Ett första introducerande möte tillsammans med anamnes och klargörande av dina behov och förutsättningar avgör om detta är rätt program för dig eller om det finns en annan väg att gå.

INNEHÅLL INDIVIDUELLT PROGRAM
Möte 1     Ayurvedisk Anamnes samt mål och handlingsplan
Möte 2     Rutiner som gör gott
Möte 3     Tankar som ger kraft
Möte 4     Odla din högsta energi
Möte 5     Omgivningens miljö och kultur 
Möte 6     Plats för kreativitet
Möte 7     Öka ditt flyt med intuition
Möte 8     Summering och nästa steg

Alla möten, utom det första, tar 1,5 timme. Första mötet är 2 timmar.


Omfattning
Första mötet är 2 timmar. Övriga möten tar 1,5 tim i individuellt program och 3 timmar om du deltar i en grupp.

Första mötet
Vi går igenom ramarna för programmet, sekretessavtal, ditt committment och förutsättningar att genomföra det. Därefter får du besvara ett antal frågor om ditt hälsotillstånd, din livsstil och din livssituation. Du får en ayurvedisk pulsläsning för att klargöra vilka kvalitéer - doshor - som dominerar din vardag och var du har eventuella obalanser. Vi samtalar om vad du vill uppnå med din hälsa och du får konkreta livsstilsråd hur du kan komma vidare.

Efter mötet återkommer vi för beslut om det finns förutsättningar för att genomföra programmet. Om vi fortsätter så bokar vi tid för de kommande mötena. Om du inte fortsätter efter första mötet så kostar det besöket 1200 kr.

De påföljande mötena
Vi följer upp vad som hänt, hur det går och vad som är nästa steg tillsammans med en genomgång av dagens tema. Vi tittar på din psykologi, din inre och yttre väg, dina motstånd/hinder och hur du kan lyfta dig själv till en bättre fungerande plattform för att nå din potential.

Var
Programmen genomförs i Göteborg och Hamburgsund.

HÄLSPROGRAMMET I GRUPP
Programmet är som ovan med skillnad att möte 2 till 8 sker i grupp och omfattar 3 timmar/gång.

Kontakta Lucia Severed för frågor, lucia@kkikk.se, 0703-321320