KKIKKSPELET

KKIKKSPELET -  metod för coachning och teambuilding 
 

KKIKKSPELET
har utvecklats under 25 år och tusentals människor har spelat och spelare spelet för att coacha sig själva, sina kollegor och team och sina kunder/klienter. Spelet är ett verktyg för att få igång ett samtal som vidgas genom de slumpartade bilder, ord och tankekort som ingår i spelet. 

Spelets syfte är att vinna klarhet och nya idéer för att komma vidare. Det finns ingen vinnare och alla skall får lika mycket tid att reflektera över sina egna eller gruppgemensamma frågor.

Till spelet finns en lättfattlig manual som  beskriver hur man spelar i grupp.

Så kul det skall bli att använda spelet i alla våra sammanhang!
                                                                               Patrica Hult, Upplands Väsby kommun
 

Det viktigaste resultatet var den dynamik som gruppen kom att utveckla. Insikterna, intresset och respekten för varandras roller gjorde att hållbarhetsarbetet lyftes till en helt ny nivå.
                                                                              Mattias Adolfsson,  Hållbarhetsstrateg, Higab

Nu har jag spelat spelet med min Ledningsgrupp i region väst. Det gick mycket bra. Vi hann med två omgångar där några i gruppen spelade spelet och övriga lyssnade. Man kan verkligen använda det till allt från morgonmöten till längre spelomgångar. Lätt när man kört fast framförallt. Det uppskattades av mina kolleger i regionen och flera kommer att använda spelet i sina butiker.  
                                                             Mattias Geitner, Butikschef Forex

Bli certifierad KKIKK-COACH
Mer än 200 har utbildat sig att leda spelet både för grupper och enskilda som ett extra verktyg för coachning. Ledarna finns bland annat i Sverige, Ryssland, Botswana och Namibia.

Kul och inspirerande spel som ger nya tankar kring mina frågeställningar.
                                                                                      
  Mona Spjuth, ledarskapstränar och KKIKKSPEL ledare