FATTA RÄTT BESLUT

FÅ PERSONLIG COACHNING
Behöver du utveckla affärerna, teamet, karriären eller reflektera över existentiella frågor? Vill du se det större perspektivet och hitta kraften att få saker att hända på rätt sätt? Ibland fastnar vi i våra tankar och känslor och hittar inte vägen ut. Det kan kännas trångt både fysiskt och mentalt. Något måste hända eller ändras - men vad? 

Du startar upp med ett samtal för att klargöra dina behov och eventuella mål. Med det i fokus träffas vi en eller flera gånger.
 

Jag får alltid en enorm energikick när jag  coachas av Lucia.
Efteråt vet jag precis hur jag skall gå vidare.

       Sofia Brax, chef HR & hållbarhet, Collector Bank,

COACHNING FÖR LEDNINGSGRUPP & TEAM

Vill ni ha hjälp med ledningsgruppen eller teamet att nå sin potential, lösa konflikter, skapa starkare motivation eller hitta nya idéer? Det finns flera skickliga processledare i Sverige som kan ge stöd att hitta rätt fokus framåt både för gruppen och för varje individ.

DELTA I LEDARCOACHNING I GRUPPIbland är det rätt tid att bolla frågor med människor från helt andra verksamheter. Genom sina olika jobb och erfarenheter hjälper man varandra att tänka i nya banor och hitta nya lösningar. Ibland är lösningarna så självklara att man inte ens såg de själv innan.

Varje deltagare tar upp sitt eget case, t ex hur nå resultat på bästa sätt, öka lönsamheten eller hitta vägen vidare i karriären. En ledare håller tempot uppe, ser till att alla får egen tid att spela, summerar idéflödet och lotsar till beslut. Runt varje bord sitter max sex deltagare.

KÖP DITT EGET KKIKKSPEL

Tusentals människor har spelat och spelar spelet för att coacha sig själva, sina kollegor, team och sina kunder/klienter.
Spelet är ett verktyg för att få igång samtal som fördjupas genom de slumpartade bilderna, orden och tankekorten.
 Läs mer