SAMTAL


 

SAMTAL SOM GER VERKTYG
Se det större perspektivet och få kraft att göra rätt saker

Ibland fastnar vi i våra tankar och hittar inte vägen ut. Något måste hända eller ändras - men vad?

Du startar upp med ett samtal för att klargöra dina behov och eventuella mål. Med det i fokus träffas vi 5 till 10 gånger eller löpande efter ditt behov.

Du kan även addera en Ledarprofil, en Livsstilsprofil eller en 360° profil.

Jag får alltid en enorm energikick när jag  coachas av Lucia.
Efteråt vet jag precis hur jag skall gå vidare.

       Sofia Brax, Head of People, OX2

KREATIVA MÖTEN SOM LÖSER PROBLEM
Välkommen på ett kreativt möte där du

  • träffar en grupp på max 5 deltagare
  • deltar i en kreativ dialog med stöd av KKIKKspelet där alla bollar sitt eget case och coachar varandra.

KÖP DITT EGET KKIKKSPEL

Många ledare har spelet för att coacha sig själva, sina team och sina kunder. Spelet bidrar med slumpartade bilder, ord och tankekort som fördjupar samtalen. Läs mer