.

 

Böcker som inspirerar

Nätverk

Så blir du en framgångsrik nätverkare!
Du får en rad tips på vägen i ditt liv för hur du bygger upp ett starkt, professionellt nätverk som ger
dig stöd på vägen i livets med- och motgångar.

Författare; Per Magne och Lucia Severed
Förlag;        Liber Förlag

Idébok för nätverkare
För dig som bygger informella eller formella lärande nätverk på jobbet, startar idéprojekt, driver utvecklingsarbete och som vill få saker att hända.

Författare; Lucia Forsberg Severed
Förlag;         Eget förlag

Mentorskap

Arbetsboken för mentor och adept som vill ha en klar struktur att följa genom och mellan mötena. 
Innehåller en beskrivning av rollfördelningen, tips för mentor respektive adept, stöd för att ta fram 
mål och handlingsplan samt struktur för varje möte med uppföljning och egnar noteringar om vad
som behöver hända till nästa möte.

Författare; Lucia Severed
Förlag;         Eget förlag