LEV DIN POTENTIAL
 hitta det som vill hitta dig

 
     

START JANUARI 2021
Vill du ta en ny och kanske modigare kurs och ändå må bra på vägen och när du nått målet?
Finn den vision och mission som ger dig kraft och få stöd med en grupp  som också bildar ett peppande nätverk. Ni träffas som ett nätverk under ett år och hjälper varandra att leva potentialen!

PROGRAMMMET  
Att följa sin vision och mission är en tuff, spännande och underbar resa. Den som har modet att sätta sin dröm i förverkligande lär sig om ett sätt att leva som inte bara följer plan utan även hjärta och plötsliga uppdykande möjligheter.  I detta programmet går vi in på djupet både i dina drivkrafter, din vision och din mission och hur du kan stimulera, öppna upp för och bemöta flow när det uppstår samtidigt som du håller dig i god hälsa.

STEG 1        VAD BEHÖVER DU
Är detta rätt väg för dig utifrån dina behov? Vi gör en inledande hälsocheck och intervju om vad du behöver. Du gör även en ledarprofil som beskriver dina tankemönster. Under året får du sedan 13 digitala feedbacks på fördjupning.

STEG 2       SÄTTA KURSEN - WORKSHOP
Du arbetar fram den vision som sätter kurs för vart du och din livsklokhet vill ta dig både i arbetet och privat. Du sätter samman din "Potentialbok" genom collage/måleri/text och visualisering. Du klargör vad som hindrat och dränerat dig och vad som varit dina framgångsnycklar. Med rätt nycklar för att bygga upp en fungerande strategi, ett stärkande nätverk och en hållbar livsstil får du fira din framgång.

STEG 3        COACHING PÅ HANDLINGSPLAN
Nätverket träffas regelbundet under året och coachar varandra med handledning från KKIKK. En deltagare är i fokus på varje möte.
Ni coachar även varandra laget runt 2 & 2 per telefon mellan mötena.

STEG 4         HALVÅRS GENOMLYSNING
Efter ett halvår har vi en genomlysning om vision och mål behöver justeras.

STEG 5         HÄLSOCHECK & PERSONLIG COACHNING
Vi gör återkommande hälsocheckar på dig utifrån Ayruveda och hur du vid behov kan lägga om några dygnsrutiner. Samtidigt passar vi på att coacha dig individuellt.

STEG 6        SUM UP AVSLUT OCH VÄGRIKTNING FRAMÅT
En dag för att fira framgångarna, reflektera över motstånd och eventuella motgångar och omvandla till insikter och riktning framåt.

DOKUMENTATION
Under resans gång får du en gedigen dokumentation om processen. Den ger dig klarhet både under gång och en chans till riktig återblick efter programmets slut.

Pris
16 900 SEK exklusive moms och kostnader för internat.


Tack vare Lucia och Lev Din Potential fick jag rätt fokus
och såg tydligare vad som var viktigast för mig just nu.
De återkommande träffarna var väldigt stödjande i
processen och fick mig att reflektera över mina mål,
mitt mående och nästa steg.

Långsiktigheten tycker jag är viktig. Ett steg i taget.

                                                                                Birgitta Hammar, Presens