Hej!

Jag heter Lucia Forsberg Severed och är ledarskaps-och hälsocoach.

Efter flera år som stabsjurist hos ÖB gjorde jag 1989 ett karriärskifte för att förverkliga mina nya drömmar. Sedan dess har jag arbetat som coach för chefer och företagare,  föreläst om och byggt nätverk och olika ledarskaps- och mentorprogram, utbildat nätverksledare och coacher, drivit företagarcenter i Stockholm och konsultföretag i  Göteborg.


 

Under många och spännande år arbetade jag även internationellt med företagare (främst kvinnor) för att stärka deras ledarskap och nätverkskompetens.

1995 tog jag med stolthet emot priset Årets Stockholmska av Svenska Dagbladet.

En lycklig stund är när jag ser någon lyckas, någon som jag träffat en stund på vägen och som kämpat för att komma igenom motstånd och motgångar.

Efter en utmattningskrock byggde jag upp nya rutiner och förhållningssätt till hälsa. Genom ayurveda, yoga, hälsoprogram, träning i ökad medvetenhet och coachning får andra nu stöd att återta sin hälsa och utveckla sin potential.

Mitt förhållningssätt är att det går att skapa en mening med allt som händer i livet, att allt hänger ihop och att det finns en punkt av visdom tillgänglig i alla våra beslut. Det har gett mig möjlighet att växa och utvecklas på ett sätt där jag är agenten i mitt eget liv och det som jag kan påverka.

Mina reflektioner har resulterat i böcker och mina frustrationer har ibland lett till verktyg för att hjälpa människor att hjälpa varandra.
  
Mina utbildningar är främst Jur kand, Psykosyntes 4 år med gestaltterapeutisk träning, andningspedagog och Ayurvedisk hälsocoach.