Hej!

Jag heter Lucia Forsberg Severed och är jur kand, coach, föreläsare och författare. Till vardags bor jag i Göteborg.

Efter flera år som stabsjurist hos ÖB gjorde jag 1989 ett karriärskifte för att förverkliga mina drömmar och visioner om att bidra till att transformera ledarskapet till ökad medvetenhet och ett humant förhållningssätt.

Sedan dess har jag arbetat som coach för chefer och företagare,  föreläst om och byggt nätverk och olika ledarskapsprogram, utbildat nätverksledare och coacher, drivit företagarcenter i Stockholm och konsultföretag i  Göteborg. Min reflektioner har resulterat i böcker - mest om nätverk - och mina frustrationer har ibland lett till verktyg för att hjälpa människor att hjälpa varandra.
 

Nyfikenheten på världen har inneburit att jag jobbat i bland annat Europa, Afrika och Ryssland. Några gånger har jag också suttit  i styrelser och även drivit styrelseprogram för ALMI i flera år.

Minst 10 000 personer har varit med någon kurs, något program eller en föreläsning. Det är ingen bragd i sig. Det viktiga är om det räckt ut till inspiration och förändring i rätt riktning. Den lyckliga stunden är när jag ser någon lyckas, någon som jag träffat en stund på vägen och som kämpat för att komma igenom motstånd och motgångar.

1995 tog jag med stolthet emot priset Årets Stockholmska av Svenska Dagbladet. För att så många inspirerats av mina handlingar. 2001 blev Mölndals kommun Årets Tillväxtkommun av Svensk Näringsliv bland annat för det stora visions- och näringslivsutvecklingsarbetet som jag byggde upp och drev.

Efter en rejäl utmattningskrock byggde jag upp ett nytt förhållande till vardagen och vad som är en god hälsa. Den ökande negativa stressen som jag möter hos nästan alla jag träffar har fört mig till att på djupet också skapa stöd för en fungerande hälsa för andra med stöd av Ayurveda, yoga och meditation.

Mitt förhållningssätt är att det finns en mening med allt som händer i livet, att allt hänger ihop och att det finns en punkt av visdom tillgänglig i alla våra beslut. Det har gett mig möjlighet att växa och utvecklas på ett sätt där jag är agenten i mitt eget liv och det som jag kan påverka.

Intuitionen är kompassen, kollegor, mentor, vänner, familj och nätverk är rådgivare och handlingarna är resultatet. Att inte lyssna på intuitionen och reflektera över misstagen är som att stänga av visdomsflödet.
  
Mina utbildningar är främst Jur kand, Psykosyntes 4 år med gestaltterapeutisk träning, andningspedagog och Ayurvedisk hälsocoach.