NÄTVERK
 

UTVECKLA DITT NÄTVERK

Att ingå i ett bra nätverk innebär att ha en grupp människor som öppnar dörrar, ger kraft, tips, idéer och nya perspektiv. De formella nätverks-plattformarna lika mycket som de spontana, informella mötena ger plats för att inleda kontakter. Lär dig mer om nätverk och gå utbildning i att starta upp egna lärande grupper och nätverk.

Inspireras av boken Så blir du en framgångsrik nätverkare. 
Författare Lucia Severed och Per Magne, Liber Förlag

Vi har haft stor glädje av att använda KKIKKs unika och konkreta metod för hur man bygger upp grupper för "lärande team och nätverk". GR har utbildat mer än 80 ledare de senaste åren och ser fram emot att utbilda fler.
                                                Nicholas Singleton, Göteborgsregionens kommunförbund

FACILITERA LÄRANDE TEAM & NÄTVERK

Vi utbildar kontinuerligt nätverksledare som skall dra igång nätverk för nyanställda, för chefer, för arbetssökande, för näringslivet och för specialister.

Med lärande grupper och nätverk får man grupper som driver sin egen kompetens-utveckling, bollar bästa lösningar och tar med sig metoder, tips och idéer för att göra jobbet bättre.

Forskning visar att vi på jobbet behöver informella nätverk för att hitta bästa lösningarna, öka kunskapsutbytet och inte minst för att stärka samarbete, tillit och delaktighet.

Lärande team & nätverk ger en strukturerad mötesform för meningsfullt utbyte mellan deltagarna. Med fasta ramar för tid, ansvar och innehåll får deltagarna ut det de vill i kompetens-utveckling och personlig utveckling. De tar upp egna och gemensamma frågor, tipsar, lär av och coachar varandra. Kompetensen växer i den förtroliga miljö som uppstår.
 
Nätverksledaren hjälper deltagarna att sätta agenda, mål, omfattning, innehåll och tidsramar. En ansvarsstafett fördelar uppdragen mellan deltagarna, t ex mötesvärd, temapresentatör och tidsstöd. Nätverksledaren fortsätter som samordnare för gruppen om den önskar det.

Nätverksledaren får en pedagogisk verktygslåda som bland annat innehåller
·      Kunskapsbanken
·      Open Space för idéinsamling
·      Smarta agendan
·      Energihjulet, snabbcoachning
·      Matcha Mini som fångar upp tips
.       Idébok för nätverkare.

Det finns idag mer än 300 utbildade nätverksledare.