MENTOR
   
 

MENTORSKAP

MENTOR
Är du VD, chef, specialist, styrelseledamot, företagare eller på väg i karriären kan du behöva fylla på din kompetens och ditt tänk som chef eller i din profession. Då kan du ta hjälp av en mentor som gått vägen före dig.
 


Mer än 2 000 personer har deltagit i ett mentorprogram individuellt matchade i ett eget mentorprogram eller i ett större mentorprogram där 100-tals personer varit med.

En mentor är en person som generöst delar med sig av sin erfarenhet och coachar dig utifrån sin kompetens och dina mål.

Hör av dig om du vill ha hjälp att hitta vägen till din mentor.

BYGG DITT EGET MENTORPROGRAM


BACKUP & PROFESSIONELL TRÄNING STEG FÖR STEG
Håbo kommun driver i samverkan med fyra andra kommuner ett mentorprogram och har stöd med struktur, informationssida, böcker mm. Vi har drivit programmen för dem hela vägen med avsikt att överföra kompetens för egen drift.

I Almis program Styrelsekraft deltog 800 VDar, företagsägare och styrelsepersoner från Stockholm, Göteborg och Karlstad. Programmet varvades med kunskapshöjande seminarier och workshops. Läs mer

SPECIFIKA VERKTYG
Vi har ett antal verktyg som stöd för matchning och mentormöten. Dessa är bland annat en 360° Ledarprofil inför matchning och en Mentorbok som stöd i dialogen mellan mentor och adept.

MENTORBOKEN
En arbetsbok/logg som är uppbyggd för att steg för steg  hålla koll på mål, handlingsplan, möten och reflektioner under gång. Boken kan köpas separat både tryckt och digitalt.