MENTOR
    din erfarna mentorcoach


 

ANLITA EN MENTOR

DIN VIPMENTOR
Är du VD, chef, specialist, styrelseledamot, företagare eller på väg i karriären kan du behöva fylla på din kompetens och ditt tänk som chef eller i din profession. Då kan du ta hjälp av en mentor som gått vägen före dig.
 


Mer än 2 000 personer har deltagit i ett mentorprogram individuellt matchade i ett eget mentorprogram eller i ett större mentorprogram där 100-tals personer varit med.

Mentorerna är personer som generöst delar med sig och coachar dig utifrån sin kompetens från olika branscher, verksamheter, chefsroller och styrelseuppdrag.
Vår mentorbank finns primärt i Stockholms- och Göteborgsregionen och vi är en grupp som arbetar nära tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna för ett lyckosamt mentorprogram.

BEHOV OCH MÅL
Inledande möte där behov och mål klargörs 

LEDARPROFIL
En 360° ledarprofil klargör bilden.

MATCHNING
Matchning med lämplig mentor.

MENTORMÖTEN
7 möten á 1,5 timme med din mentor under  12 månader.

MENTORBOK
En Mentorbok hjälper till att hålla logg på vad som händer.
 

MENTORBOKEN
En arbetsbok/logg som är uppbyggd för att steg för steg  hålla koll på mål, handlingsplan, möten och reflektioner under gång. Boken kan köpas separat både tryckt och digitalt.
 

BYGG DITT EGET MENTORPROGRAM

FÖRELÄSNINGAR
ExportRådet, Folktandvården, Öppet Hus Göteborg och många fler har bokat Lucia som föreläsare och inspiratör för sina mentorprogram.

PROFESSIONELL TRÄNING STEG FÖR STEG
Chamber Trade Sweden har  anlitat Lucia under ett antal år för att bygga upp egna mentorprogram. Det innebar att lägga hela strukturen för mindre grupper av genomförare i bl a Zambia, Zimbabwe, Irak och Kenya. Läs mer

STÖD I ETT PÅGÅENDE PROGRAM
Håbo kommun driver i samverkan med tre andra kommuner ett mentorprogram och har stöd med struktur, informationssida, böcker mm. Tidigare år har KKIKK drivit programmen för dem hela vägen med avsikt att överföra kompetens för egen drift.
Läs mer på www.mentorprogrammet.se


Tidigare uppdragsgivare
I Almis program Styrelsekraft deltog 800 VDar, företagsägare och styrelsepersoner. Programmet varvades med kunskapshöjande seminarier och workshops i samarbete med bland annat KPMG och MAQS Lawfirm. Läs mer

Andra uppdragsgivare har varit t ex Lindex, Mölndal Energi, Enköpings kommun och Stena.