.

 

Böcker som inspirerar

Nätverk

Så blir du en framgångsrik nätverkare!
Du får en rad tips på vägen i ditt liv för hur du bygger upp ett starkt, professionellt nätverk som ger
dig stöd på vägen i livets med- och motgångar.

Författare
Per Magne och Lucia Severed, Liber Förlag

Pris
240 SEK exklusive frakt

Lyssna även på Itunes, www.
 

Idébok för nätverkare
För dig som bygger informella eller formella lärande nätverk på jobbet, startar idéprojekt, driver utvecklingsarbete och som vill få saker att hända.

Författare
Lucia Forsberg Severed, eget förlag

Pris
210 SEK exklusive frakt

Mentorskap

Arbetsboken för mentor och adept som vill ha en klar struktur att följa genom och mellan mötena. 
Innehåller en beskrivning av rollfördelningen, tips för mentor respektive adept, stöd för att ta fram 
mål och handlingsplan samt struktur för varje möte med uppföljning och egnar noteringar om vad
som behöver hända till nästa möte.

Författare
Lucia Severed, eget förlag

Layout
Agneta Wåhlin Norlin

Pris
210 SEK exklusive frakt