LYFT DIN KOMPETENS
 

ANLITA EN MENTOR
Som VD, chef, specialist, styrelseledamot, företagare eller på väg i karriären kan du känna att du behöver fylla på din kompetens som chef eller i din profession. Då kan du ta hjälp av en mentor som gått vägen före dig.

Mer än 2 000 personer har deltagit i ett mentorprogram antingen med individuell matchning i ett eget mentorprogram eller i ett större mentorprogram där 100-tals personer varit med. Uppdragsgivare har varit t ex Almi, Lindex, Mölndal Energi, Enköpings kommun och Stena. Mentorerna är personer som generöst delar med sig av sin kompetens från olika branscher, verksamheter, chefsroller, styrelseuppdrag mm och som lärt sig ett coachande förhållningssätt.
 

DIN VIP MENTOR 

Vår mentorbank finns med spridning över hela Sverige och vi är en grupp som arbetar nära tillsammans för att skapa de bästa förutsättningarna och matchningarna för dig!


- Vi inleder med ett möte där dina behov och mål klargörs 
- En ledarprofil bidrar till att klargöra bilden. Du kan välja mellan KKIKK 360° Ledarprofil                  eller Pro4Pros profiler
- Matchning med lämplig mentor
- Möten med din mentor under  12 månader
- Mötena är på ca 1,5 timme.
Med din mentor följer en Mentorbok som hjälper er att hålla logg på vad som händer. 

I sällsynta fall behöver vi göra en ommatchning - det ingår givetvis i vårt upplägg.

BYGG DITT EGET MENTORPROGRAM


I Almis program Styrelsekraft fick närmare 400 VDar, företagsägare och styrelsepersoner  en personlig och professionell mentor med uppdrag att stärka styrelsekompetensen. Programmet varvades med kunskapshöjande seminarier och workshops i samarbete med bland annat KPMG och MAQS Lawfirm. Läs mer

Håbo kommun driver i samverkan med tre andra kommuner ett mentorprogram och har stöd med struktur, informationssida, böcker mm. Tidigare år har jag drivit programmen för dem.
Läs mer på www.mentorprogrammet.se


ExportRådet, Folktandvården, Öppet Hus Göteborg och många fler har bokat mig som föreläsare och inspiratör för sina mentorprogram. Chamber Trade Sweden har  anlitat mig under ett antal år för att bygga upp egna mentorprogram. Det innebar att lägga hela strukturen för mindre grupper av genomförare i bl a Zambia, Zimbabwe, Irak och Kenya. Läs mer

UTVECKLA DITT NÄTVERK

Att ingå i ett bra nätverk innebär att ha en grupp människor som öppnar dörrar, ger kraft, tips, idéer och nya perspektiv. De formella nätverks-plattformarna lika mycket som de spontana, informella mötena ger plats för att inleda kontakter. Lär dig mer om nätverk och gå utbildning i att starta upp egna lärande grupper och nätverk.

Inspireras av boken Så blir du en framgångsrik nätverkare. 
Författare Lucia Severed och Per Magne, Liber Förlag

FACILITERA LÄRANDE GRUPPER & NÄTVERK

Med lärande grupper och nätverk får man grupper som driver sin egen kompetens-utveckling, bollar bästa lösningar och tar med sig metoder, tips och idéer för att göra jobbet bättre.

Forskning visar att vi på jobbet behöver informella nätverk för att hitta bästa lösningarna, öka kunskapsutbytet och inte minst för att stärka samarbete, tillit och delaktighet.

Vi utbildar kontinuerligt nätverksledare som skall dra igång nätverk för nyanställda, för chefer, för arbetssökande, för näringslivet och för specialister.

Lärande grupper & nätverk ger en strukturerad mötesform för meningsfullt utbyte mellan deltagarna. Med fasta ramar för tid, ansvar och innehåll får deltagarna ut det de vill i kompetens-utveckling och personlig utveckling. De tar upp egna och gemensamma frågor, tipsar, lär av och coachar varandra. Kompetensen växer i den förtroliga miljö som uppstår.
 
Nätverksledaren hjälper deltagarna att sätta agenda, mål, omfattning, innehåll och tidsramar. En ansvarsstafett fördelar uppdragen mellan deltagarna, t ex mötesvärd, temapresentatör och tidsstöd. Nätverksledaren fortsätter som samordnare för gruppen om den önskar det.

Nätverksledaren får en pedagogisk verktygslåda som bland annat innehåller
·      Kunskapsbanken
·      Open Space för idéinsamling
·      Smarta agendan
·      Energihjulet, snabbcoachning
·      Matcha Mini som fångar upp tips
.       Idébok för nätverkare.

Det finns idag mer än 300 utbildade nätverksledare.

Vi har haft stor glädje av att använda KKIKKs unika och konkreta metod för hur man bygger upp grupper för "lärande grupper och nätverk". GR har utbildat mer än 80 ledare de senaste åren och ser fram emot att utbilda fler.
                                                Nicholas Singleton, Göteborgsregionens kommunförbund