2019

Ett större rum tack!
Det psykiska och fysiska rummet får  tidigt ett fönster mot verkligheten. Bakom det fönstret är vårt rum för det som är möjligt, hur vi kan agera och vad vi tänker om oss själva. Genom livet utmanas vi att ta oss utanför och tvingas ibland också. Ofta upptäcker vi att det egentligen inte var så svårt eller omöjligt. Och tittar med förvåning tillbaka på de val och beslut som vi undvek att ta enbart för att befästa det invanda.

Igår bröt jag en föreställning om vad som är möjligt för mig att göra när jag med hjälp av hälsoutvecklaren på Tanums kommun, Eva Lindskog Johanssons, goda kunskaper, omtanke och samvaro  vinterbadade i 4°. Det var ren, skär lycka att komma upp ur badet. I lugn och ro stod vi och småpratade med havet och klipporna som fond, ett milt solsken som svepte genom oss och ingen vind. Idag blåser det kallt och regnet vräker ner. Eva sa så klokt, "första gången man gör något som detta är det bra om det blir lyckat, det sätter prägeln för framtiden!"

Det finns om bok som heter Kalla Bad av Linda Vagnelid och Linda Ahlgren. Den kanske kan inspirera dig både konkret och symboliskt att ta ett steg mot ett större rum.
Läs hela inlägget »
Framgång
Du kan känna att du har framgång på jobbet, med relationerna och med dig själv på ett ytligt plan - att "rätt saker" är på plats. Din fysiska och mentala hälsa är ok och du har goda stunder. Men, det kan ända skava i dig. Något fattas. Ibland är det bara en tillfällig uttråkning. Men, ibland går det djupare.

Framgång med det existensiella
Nästan alla kommer någon dag fram till frågan om varför vi finns till. En livskris eller en smygande fråga sätter igång oss. Varför? Vi börjar söka ett större djup, en viktig mening med livet, en större blick på tillvaron och existensen eller en förståelse för livets outgrundlighet. Oavsett vägen vidare så sätter frågan oss i rörelse till ett svar.

Det Lilla
Förr i tiden trodde jag att det var de stora, världsomspännande visionerna som skulle ge mening till livet. Ju mer jag bidrog till världsförbättring - desto meningsfullare skulle livet bli. Men, det som verkligen gjorde skillnad överallt dit jag for och med alla som jag träffade var Den Lilla tiden av absolut, vänlig och intresserad närvaro.

Det lilla, nära samtalet. Den lilla, vänliga gesten. Den lilla omtanken och uppmärksamheten. Det var alltid Det Lilla mötet som gjorde att det blev rymd i tankarna, känslorna och glädjen. Det Lilla mötet gav energi och kraft att gå vidare med ett projekt, samlade mod att ringa någon viktig person eller att fatta ett viktigt beslut. Och när jag blev allvarligt sjuk så var det De Små Viktiga samtalen med kära vänner och familj, en liten och djup inandning av havsluft eller ett litet fågelkvitter som var det som var det verkligt meningsfulla och livgivande som bidrog starkt till att jag blev frisk.
Läs hela inlägget »