2018

Din familj, dina vänner, kollegor och kontakter är ditt nätverk. Men, nätverkare ni?

Människor i allmänhet är generösa med att bidra och hjälpa till. Men, bara för att du känner någon behöver det inte betyda att hen kommer på tanken att hjälpa. Människor som är ytliga bekanta har större chans att bidra till nya jobb och karriärvägar än nära vänner. Nära vänner ger oss mer av den känslomässiga tryggheten.

Naturliga nätverkare
Den som nätverkar har alltid en tanke i bakhuvudet hur hen kan hjälpa till, koppla samman andra och få mer uträttat med hjälp av fler. När människor nätverkar naturligt gör det oftast på följande grunder

1. De ser möjligheter med andra och vill gärna puffa för att de möjligheterna skall förverkligas. Det har en inre motivator som blir glad av att koppla.

2. De har upplevt nyttan av att vara generösa med sina kontakter och att hjälpa andra. De har själva fått vägar till rätt kontakter och hjälp av andra.

3. De har tillit till sig själva och till andra. Tills motsatsen bevisa. Då stänger de "dörren"

Nätverkande kräver utbyte och balans.
När främlingar möts så finns ofta två hinder i vägen för nätverkande nämligen blyghet och girighet. Den blyge törs inte fråga och den girige tar för sig för mycket.  Att ha ett balanserat utbyte är viktigt när man nätverkar. Vad har du för bra kontakter eller tips att ge och vad söker du?

För några år sedan skrev Per Magne och jag en bok om hur du blir en framgångsrik nätverkare. "Så blir du en framgångsrik nätverkare, Liber Förlag. Du kan lyssna på en sammanfattning av vår bok här nedan (förutsätter ITunes) och vill du gå djupare kan du beställa boken här
Läs hela inlägget »

Häromdagen åkte jag bil tur och retur Göteborg - Skara. På vägen dit hade jag en grå skåpbil framför mig halva vägen. Våra vägar skildes åt i Skara. På hemvägen fem timmar senare noterar jag en bil framför. Sedan tittar jag lite närmare. Och lite närmare… Och, då ser jag att det är samma bil på ditvägen som nu ligger framför mig på hemvägen. Hur sannolikt är det? Och vem satt i bilen? Det får jag kanske veta en dag☺

Enligt den ayurvediska filosofin påverkas vår kropp och våra sinnen under den kyliga årstiden av en "dosha" som kallas för Vata. Vata är starkt kopplad till vår förmåga att skapa. Goda dagar ger den oss lyckan är att uppleva ”flow” – flyt. Saker löser sig i den tid och på det sätt som är helt rätt. Ett känsla av synkronicitet (samstämmighet, osannolik tur, osannolika lösningar på dilemman, osannolika möten) och tillit till världens överflöd av resurser och möjligheter dominerar. Dåliga dagar blir det tvärtom och det skapar oro och splittring i våra tankar och känslor.

Roberto Assagioli, italiensk psykiatriker och psykosyntesens grundare, tog stort intryck av psykologin i Indien där Ayurvedan utvecklats. Han lade vikt vid människans existentiella sökande och hjälpte människor att förverkliga sig själva genom att utveckla sin vilja/sin förmåga att skapa.

Vägen till potential
För att lyckas krävdes enligt Assagioli
• längtan att förverkliga något som på djupet tände hjärtat
• tid och tålamod för att inventera möjligheter (vad kan och vill jag göra) och värderingar (hur skall det kännas och på vilken värdegrund skall det vila)
• självkännedom (den växer alltefter hela tiden)
• beslut
• handlingsplan och
• action
I den här processen uppstår synkronicitet för vi börjar samspela med oss själva och vår omvärld.

Läs hela inlägget »

Imagination is everything. It is the preview of life’s coming attractions. Albert Einstein

När du håller ett klart fokus och inte låter dig förvirras och förirras av rädslor, frestelser och tvivel så är det mycket troligt att du når ditt mål. Du kan nå det den Långa Hårda vägen eller den Andra vägen.

Den Långa, Hårda vägen kräver att du gör upp planer, styr, ställer och kontrollerar varje steg. Att du jobbar ändlösa timmar och att du brottas med din omvärld. Sannolikt är du utmattad när du kommer fram. Och kanske också tom. "Var det inte roligare än såhär?" På den andra vägen följer du din intuition & magkänsla, tar små risker, utgår från det du har, tänker lätta tankar och förväntar dig konstruktiv hjälp hela vägen fram. Du har bra koll på vem du är och vad som är dina styrkor och svagheter. Om du stöter på aggressivt motstånd stillar du dig och inväntar att en ny väg eller dörr skall öppnas. Och när den gör det så går du vidare. 

Låter som ett lätt val att välja den Andra vägen! Men, det är det inte. Tvärtom verkar de flesta vilja göra det krångligare och svårare än det är. Det enkla verkar för enkelt. Det svåra är normalt.  När du lever i din potential förstår du dina mekanismer och hur du gör val som stödjer dig och inte motarbetar dig.


 

Läs hela inlägget »

Har just avslutat halvårsmötet för programmet Lev Din Potential!

Den stora frågan är "När känner du dig i din Potential?" Frågan blev lätt att besvara genom exempel. Exmplen var situationer där de bästa förmågorna i en själv mötte en mottagare som blev glad, berörd, hjälpt och upplyft. Och där genomförandet skedde med oerhörd lätthet. Och sist men inte minst, det var ett öppet klimat och en villighet att ta emot och att delta.

För länge sedan träffade jag en konstnär som uttryckte sig med något andra ord. Hans uppdrag var helt utan relation till andra mer än när det var dags för vernissage mm. Hans lycka var när han kände att han var "i min funktion". Att han fick en upphöjd närvaro att skapa något som flödade genom honom och som han mer eller mindre var besatt av att slutföra.

När känner du att du är i din potential?

Läs hela inlägget »

Nyfikenhet är bra för kreativiteten och för problemlösning. Du får perspektiv, nya vinklingar och ett bättre beslutsunderlag. Frossa här om en mängd kunskap om nyfikenhet

Ofta är hösten en nystart för mig. Nyfiken, lite laddad i kroppen och humöret och med förväntan att något spännande skall hända.

Men, nyfikenheten är inte alltid en primär drivkraft för människor. Det finns rädsla förenat med nyfikenhet - och bekvämlighet. Faktiskt så har hjärnan en funktion att skydda oss från för stor nyfikenhet genom att skapa en "beslutsväg" när vi har flera igenkänningsbara parametrar. Så, för att uppleva nytt behöver du gå utanför dina dagliga rutiner och förväntningar. Om du inte gör det så ökar ditt tunnelseende och du blir faktiskt ineffektiv.

Så, hur gör du då? Här kommer tre enkla tips.

  • Ta en kvart extra på morgonen på väg till jobbet för att vara LÅNGSAM. Studera människorna, naturen, arkitekturen när du L Å N G S A M T går till bussen, bilen, t-banan.
  • Stäng av mobilen, ta några djupa andetag och läs sedan noga en debattartikel ur en dagstidning, notera dina reaktioner och fråga dig sedan - om jag hittar en annan reaktion, hur skulle den se ut?
  • Gör en miniutflykt  till en plats du aldrig besökt. Gärna en plats som du har fördomar om. Lägg märke till detaljer. Om du möter någon så säg hej om du inte brukar göra det. Lukta på luften. Hur luktar det? (Tycker du det låter larvigt så betänk att alla dina sinnen är med i ditt beslutfattande hela tiden. Och näsan glömmer aldrig en lukt.) Och innan du fattar en beslut om platsen så prata med någon.
Läs hela inlägget »

"Vad är meningen med livet?" är en fråga som kommer till de flesta av oss någon gång i livet. Är det sökandet efter lycka, berömmelse, kärlek, pengar ...

Den här fina videon av Alan Watts och David Lindberg ger en annan vinkel på det hela.

Klicka här och inspireras

Vill du få en skjuts på vägen så kan du haka på Lev Din Potential:-)
 

Läs hela inlägget »

Idag är det Glädjens Dag och 1 maj. Två symboler - en för kamp för jämlikhet och en för erövrad eller given "vinning". 

Att vara glad är ett extra gott tillstånd! Glad att finnas till, glad att ha fått ett bra besked, glad för att ha blivit inbjuden, efterfrågad, kontaktad, vunnit på lotto eller för att blommorna växer.

Jag är glad för en härlig helg på YogaGames. Deltagarna var vänliga, intresserade och i ett "mjukt" mood. Något som flera utställare kommenterade som något särskilt. Det var trevligt att stå där helt enkelt. Så, kanske skall alla arbetsplatser börja sin dag med yoga? Då kommer ett "mood" som gör arbetsdagen lättare och vänligare. Och vilken kund vill inte ha att göra med genuint vänliga människor. 

Läs hela inlägget »