NÄTVERK

Få perspektiv, fatta rätt beslut och bygg på ditt professionella nätverk
 

INSPIRERAS
Att ingå i ett bra nätverk innebär att ha en grupp människor som öppnar dörrar, ger kraft, tips, idéer och nya perspektiv. De formella nätverksplattformarna lika mycket som de spontana, informella mötena ger plats för att inleda kontakter. Lär dig mer om nätverk och gå utbildning i att starta upp egna lärande grupper och nätverk.


Inspireras av boken Så blir du en framgångsrik nätverkare. 
Författare Lucia Severed och Per Magne, Liber Förlag

NÄTVERKA
Ett lättsamt och effektivt möte är Matcha! där deltagarna, med en strukturerad mötesmetod, på kort tid hittar trådar och kontakter som kan hjälpa de i konkreta frågor.

Mer än 10 000 personer har hittat vägen till rätt kontakt på ett sådant event både i Sverige och utomlands, t ex Holland, Brasilien, Tyskland och SydAfrika. 

Här ett referat från Norsk Svenska Handelskammaren

BYGG DITT PEPPANDE NÄTVERK

Med lärande grupper och nätverk får man det som alla arbetsgivare drömmer om - Självlärande grupper som driver sin egen kompetensutveckling, bollar bästa lösningar och tar med sig metoder, tips och idéer för att göra jobbet bättre.

Forskning visar att vi behöver informella nätverk för att stärka tilliten i organisationen, för att känna oss som en meningsfull del i det större sammanhanget och för att snabbare lösa upp problemsituationer.  

En utgångspunkt i de flesta nätverken är att deltagaren vill bli sedd, uppskattad, få rätt tips och träffa rätt personer som öppnar dörrar till nya möjligheter. Nätverk bygger på att ge plats för dialog och att bygga förtroende. I verktyslådan för nätverk finns bland annat

  • Energihjulet för snabbcoachning
  • Kunskapsbanken
  • Matcha
  • Smarta agendan


Sedan 1989 har jag utbildat, haft workshops och drivit lärande grupper och nätverk både i mindre, informella grupper och 
och i större nätverksplattformar både i Sverige och utomlands. Organisationer som TRR, Polisen, Telia, Mölndals kommun,
​​​​Resurscentra, Företagarna  och Volvo har tagit min hjälp att initiera eller utveckla sina egna nätverk. En som under många år anlitat mig som processledare är Carin Lann utveckling - för kvinnliga entreprenörsnätverk i Ryssland, Vitryssland och många länder i Afrika. Bildspelet är från Etiopien.

loading...

BLI NÄTVERKSLEDARE
Lärande nätverk är en strukturerad mötesform som ger ett meningsfullt utbyte mellan deltagarna och för verksamheten. Med fasta ramar för tid, ansvar och innehåll får deltagarna ut det de vill i kompetensutveckling och personlig utveckling. De tar upp egna och gemensamma frågor, tipsar, lär av och coachar varandra. Kompetensen växer i den förtroliga miljö som uppstår.
 
 Nätverksledaren hjälper deltagarna att sätta agenda, mål, omfattning, innehåll och tidsramar. En ansvarsstafett fördelar uppdragen mellan deltagarna, t ex mötesvärd, temapresentatör och tidsstöd. Nätverksledaren fortsätter som samordnare för gruppen om den önskar det.
 
Nätverksledaren får en pedagogisk verktygslåda som bland annat innehåller
·      Kunskapsbanken
·      Open Space mini, för idéinsamling
·      Smarta agendan
·      Energihjulet, snabbcoachning
·      Matcha Mini som fångar upp tips

Det finns idag mer än 300 utbildade nätverksledare i Sverige och Brasilien.
 

Vi har haft stor glädje av att använda KKIKKs unika och konkreta metod för hur man bygger upp grupper för "best practice". GR har utbildat mer än 80 ledare de senaste åren och ser fram emot att utbilda fler.
                                                                    Nicholas Singleton, Göteborgsregionens kommunförbund