NÄTVERK

Få perspektiv, fatta rätt beslut och bygg på ditt professionella nätverk
 

Att ingå i ett bra nätverk innebär att ha en grupp människor som öppnar dörrar, ger kraft, tips, idéer och nya perspektiv. De formella nätverksplattformarna lika mycket som de spontana, informella mötena ger plats för att inleda kontakter. Du är välkommen både på nätverksmöten, att lära dig mer om nätverk och utbildning i att starta upp egna lärande nätverk.

Inspireras av boken Så blir du en framgångsrik nätverkare.

Nya perspektiv med ett professionellt nätverk och KKIKKSPELET
NÄSTA TRÄFF 12 JUNI 

Ibland är det rätt tid att bolla frågor med människor från helt andra verksamheter. Genom sina olika jobb och erfarenheter hjälper man varandra att tänka i nya banor och hitta nya lösningar. Ibland är lösningarna så självklara att man inte ens såg de själv innan.

Varje deltagare tar upp sitt eget case, t ex hur nå resultat på bästa sätt, öka lönsamheten eller hitta vägen vidare i karriären. En ledare håller tempot uppe, ser till att alla får egen tid att spela, summerar idéflödet och lotsar till beslut. Runt varje bord sitter max sex deltagare.

Lärande grupper och nätverk

Med lärande grupper och nätverk får man det som alla arbetsgivare drömmer om - självlärande grupper som driver sin egen kompetensutveckling, bollar bästa lösningar och tar med sig metoder, tips och idéer för att göra jobbet bättre. Forskning visar att vi behöver dessa informella nätverk för att stärka tilliten i organisationen, för att känna sig som en meningsfull del i det större sammanhanget och för att snabbare kunna lösa upp problemsituationer.  

Sedan 1989 har jag utbildat, haft workshops och drivit lärande grupper och nätverk både i mindre och 
informella grupper och i större nätverksplattformar både i Sverige och utomlands. Metoder som Nätverksauktion/Matcha Event där deltagarna på kort hittar trådar och kontakter som kan hjälpa de i konkreta frågor.

En utgångspunkt i de flesta nätverken är att deltagaren vill bli sedd, uppskattad, få rätt tips och träffa rätt personer som öppnar dörrar till nya möjligheter. Nätverk bygger således på att ge plats för dialog och att
bygga förtroende. I verktyslådan för nätverk finns således Energihjulet för minicoachning, Kunskapsbanken, Matcha Mini och
Smarta agendan.

En som under många år anlitat mig som processledare är Carin Lann utveckling - för kvinnliga entreprenörsnätverk i Ryssland, Vitryssland och många länder i Afrika.  Organisationer som TRR, Polisen, Telia, Mölndals kommun, Resurscentra och Företagarna och Volvo har tagit min hjälp att initiera eller utveckla sina egna nätverk.
 

Nätverksledare
NÄSTA UTBILDNINGSSTART 11 - 12 OKTOBER

Lärande nätverk är en strukturerad mötesform som ger ett meningsfullt utbyte mellan deltagarna och för verksamheten. Med fasta ramar för tid, ansvar och innehåll får deltagarna ut det de vill i kompetensutveckling och personlig utveckling. De tar upp egna och gemen-samma frågor, tipsar, lär av och coachar varandra. Kompetensen växer i den förtroliga miljö som uppstår.
 
 Nätverksledaren hjälper deltagarna att tillsammans sätta agenda, mål, omfattning, innehåll och tid för individuell coachning.  En ansvarsstafett fördelar uppdragen mellan deltagarna, t ex mötesvärd, temapresentatör och tidsstöd. Nätverksledaren fortsätter som samordnare för gruppen om den önskar det.
 
Nätverksledaren får en pedagogisk verktygslåda som bland annat innehåller
·      Kunskapsbanken
·      Open Space mini, för idéinsamling
·      Smarta agendan
·      Energihjulet, snabbcoachning
·      Matcha Mini fångar upp tips

Det finns idag mer än 300 utbildade nätverksledare i Sverige och Brasilien.

 

Vi har haft stor glädje av att använda KKIKKs unika och konkreta metod för hur man bygger upp grupper för "best practice". GR har utbildat mer än 80 ledare de senaste åren och ser fram emot att utbilda fler.
                                                              Nicholas Singleton, Göteborgsregionens kommunförbund