MENTOR

Lyft din professionella kompetens
Med en mentor får du både coachning och professionella tips.

Som VD, chef, specialist, styrelseledamot, företagare eller på väg i karriären kan du känna att du behöver fylla på din kompetens som chef eller i din profession. Då kan du ta hjälp av en mentor som gått vägen före dig.

Mer än 2 000 personer har deltagit i ett mentorprogram antingen med individuell matchning i ett eget mentorprogram eller i ett större mentorprogram där 100-tals personer varit med. Uppdragsgivare har varit t ex Almi, Lindex, Mölndal Energi, Enköpings kommun och Stena.
 

Att utveckla sina tankar och idéer med en erfaren person som mentor har stärkt mig.
                                                                                                                         Ingela Tengelin, Stena

UPPLÄGG INDIVIDUELLT PROGRAM


- Vi inleder med ett möte där dina behov och mål klargörs samt 
- En ledarprofil kan bidra till att klargöra bilden. Du kan välja mellan KKIKK 360° Ledarprofil eller en mer omfattande Pro4Pros profiler
- Matchning med en lämplig mentor
- Möten med din mentor under  6 eller 12 månader
- Mötena är på ca 1 timme.
Med din mentor följer en Mentorbok som hjälper er att hålla logg på vad som händer. 


Pris för individuellt mentorprogram
Från 35 000 SEK exklusive moms
 

Behöver du hjälp att bygga ett mentorprogram? Några exempel
I Almis program Styrelsekraft fick närmare 400 VDar, företagsägare och styrelsepersoner  en personlig och professionell mentor med uppdrag att stärka styrelsekompetensen. Programmet varvades med kunskapshöjande seminarier och workshops i samarbete med bland annat KPMG och MAQS Lawfirm.

Chamber Trade Sweden har  anlitat mig för att bygga upp egna mentorprogram. Det innebar det att lägga hela strukturen för mindre grupper av genomförare i bl a Zambia, Zimbabwe, Irak och Kenya.

Håbo kommun driver i samverkan med tre andra kommuner ett mentorprogram och har stöd med struktur, informationssida, böcker mm. Tidigare år har jag drivit programmen för dem. Läs mer på www.mentorprogrammet.se

ExportRådet, Folktandvården, Öppet Hus Göteborg och många fler har bokat mig som föreläsare och inspiratör för sina mentorprogram.

Mentorhandledning
Är du själv mentor och behöver handledning i hur du skall bemöta din adept? Som mentor kan det ibland vara frustrerande att inte nå fram, att ge feedback som inte landar på rätt sätt eller att möta frågor som ligger utanför kompetensområdet.

Relationen mentor/adept bygger på förtroende och det kan ta tid att hitta fram till det. 

På mentorprogrammen brukar mentorutbildning och handledning ingå. Om du är ensam mentor så kan du boka personlig handledning eller anmäla intresse att ingå i en handledningsgrupp.