HÄLSA

Få en bra hälsogrund att stå på
Under livets gång händer det för de flesta av oss att vi hamnar i ohälsa. Det blir för stressigt på jobbet eller därhemma, det händer oväntade och svåra saker i vår tillvaro som rubbar balansen eller så glider vi sakta in i osunda rutiner.

Det finns många råd om hur man skall leva sitt liv. Och ibland är det svårt att välja väg därför det ena säger emot det andra. Mitt val har varit Ayurvedan, en mer än 5000 år gammal indisk tradition med troliga rötter från Irland. Ayurvedan innehåller enkla och grundläggande livsstilsråd, kostråd, fysiska yogarörelser, meditationer och kosttillskott anpassade efter vilken persontyp man är.
I de fall man får medicinsk hjälp så kan Ayurvedan vara ett komplement om läkaren anser det lämpligt. 

Vill du lära mer om Ayurveda så är du välkommen på informationsmöte och workshop som du hittar under På Gång.
Du kan även välja en enskild konsultation eller Hälsoprogrammet som löper under ett år.

Enskild konsultation

Vill du göra en hälsocheck kan du boka ett enda möte och därifrån se om det behövs mer för att räta upp eventuella obalanser.
Du får fram din persontyp enligt Ayurveda och några enkla råd för att få en bättre hälsa. Anamnesen görs genom att du besvarar ett antal frågor om din hälsa och dina vanor, genom pulsläsning på handleden samt genom att se över allmäntillstånd på bland annat naglar, hår, ögon och tunga. 

Pris
1600 SEK inkl moms första mötet, 2 timmar
950   SEK inkl moms därefter per timme
 

Hälsoprogrammet 
Under 12 månader får du en grund att stå på som ger en hållbar förändring till en sundare livsstil.
På 10 individuella möten går du steg för steg vidare i din önskade riktning. Du och din coach arbetar tillsammans fram de steg som passar din vardag. Regeln är att ta små steg som befästs för att sedan komma vidare. Varje möte har även ett tema - se nedan. 

Innehåll
Möte 1     Anamnes samt mål och handlingsplan
                   Vi går igenom ditt nuläge, vart du vill komma och hur du skall nå dit
Möte 2     Rutiner
                   Du får se över dina rutiner - vilka som är gynnsamma och vilka som är ogynnsamma för dig.
                   Vilka nya rutiner mäktar du med att föra in och i vilken takt?
Möte 3     Meditation 
                   Du får några bra meditationspass som du kan använda för att både slappna av och hämta kraft.
                   Passen är anpassade för din persontyp - vata/pitta/kapha
Möte 4     Kost
                   Är den mat du äter rätt för dig? Vad kan du göra för att stödja din kropp?
                   Du får enkla kostråd och tankar kring hur du - om du lever en stressad tillvaro - ändå kan få i dig
                   kost på rätt tid och som får dig att må bra.
Möte 5     Tankar
                   Vilka tankar odlar du om dig själv och omvärlden? Vilka tankar vill du ge mer plats?
                   Du får några pass av Tankeyoga - hämtad från Tibetansk filosofi - och en klarare bild av hur din
                   tankevärld ser ut.
Möte 6     Energi
                   Energin inom och runt omkring dig avgörs till stor del av om du gör "rätt" saker eller inte.
                   Hur bejakar och hindrar du ditt energiflöde? Vad kan du göra för att hålla en god energinivå på lång sikt?
Möte 7     Omgivning
                   Omgivningen är både den fysiska, psykiska och mentala. För att hålla en bra kultur behöver vi ibland
                   städa och organisera om på alla plan. Ibland handlar det bara om att byta perspektiv. Vad behöver du göra? 
Möte 8     Kreativitet
                   Skapar du det du vill i ditt liv? För vem är du kreativ? Hur odlar du din kreativa ådra?
                   Du får hjälp att lyfta fram och förstå din unika kreativitet och hur du bättre kan få utlopp för den.
Möte 9     Kraft
                   Kraft är makt - d v s egenmakt. Att känna att det är du som styr över ditt liv och att du litar på dig själv att du gör
                   de val som får dig att må bra.  En hjälp på vägen är att fånga upp den synkronicitet som finns tillgänglig och som du kan                           uppfatta med hjälp av din intuition och observationsförmåga.
Möte 10  Summering och nästa steg
                  Ett år har gått och vi gör en summering av vad som hänt och hur du skall göra för att fortsätta bygga på
                  ett hälsosamt liv och lyckligt liv.

Alla möten, utom det första, tar 1,5 timme. Första mötet är 2 timmar.
Vi går tillsammans igenom ett antal frågor om ditt hälsotillstånd, din livsstil och din livssituation. Du får även en ayurvedisk pulsläsning på din ena handled. Du besvarar ett antal frågor som visar vilka kvalitéer - doshor - som dominerar din vardag. Vi samtalar om vad du vill uppnå med din hälsa och därefter får du några enkla råd om hur du kan komma i bättre balans.
De påföljande mötena följer vi upp vad som hänt, hur det går och vad som är nästa steg tillsammans med en genomgång av dagens tema. En grundpelare är att göra små och varaktiga förändringar anpassade till din vardag och det som är möjligt och rimligt. Du får även kortare pepp via sms och korta telefonavstämningar mellan våra fysiska möten som stödjer dig att ta stegen vidare.

Pris 
15 000 exklusive moms för företag & inklusive moms för privatpersoner.

 

Ayurvedisk yoga 
Kroppen har en stark förmåga till reparation. Genom ayurvedisk yoga kan du stärka upp obalanser med specifika rörelser som jobbar med de organ och system som behöver stärkas. Den ayurvediska yogan bygger på Kundaliniyogan

För närvarande går jag utbildning till Yogalärare på Yantra Ayurvedaskolan och leder en grupp.

HAMBURGSUND
Tisdagar 18 - 19.30 

Anmälan 
Anmäl dig till FBgruppen Yoga Hamburgsund.


GÖTEBORG
Torsdagar 7 - 8

Anmälan
Anmäl dig till FBgruppen Ayurvedisk Yoga Göteborg