HÄLSA

Få en bra hälsogrund att stå på
Under livets gång händer det för de flesta av oss att vi hamnar i ohälsa. Det blir för stressigt på jobbet eller därhemma, det händer oväntade och svåra saker i vår tillvaro som rubbar balansen eller så glider vi sakta in i osunda rutiner.

Det finns många råd om hur man skall leva sitt liv. Och ibland är det svårt att välja väg därför det ena säger emot det andra. Mitt val har varit Ayurvedan, en mer än 5000 år gammal indisk tradition med troliga rötter från Irland. Ayurvedan innehåller enkla och grundläggande livsstilsråd, kostråd, fysiska yogarörelser, meditationer och kosttillskott anpassade efter vilken persontyp man är.
I de fall man får medicinsk hjälp så kan Ayurvedan vara ett komplement om läkaren anser det lämpligt. 

Vill du lära mer om Ayurveda så är du välkommen på informationsmöte och workshop som du hittar under På Gång.
Du kan även välja en enskild konsultation eller Hälsoprogrammet som löper under ett år.

Enskild konsultation

Vill du göra en hälsocheck kan du boka ett enda möte och därifrån se om det behövs mer för att räta upp eventuella obalanser.
Du får fram din persontyp enligt Ayurveda och några enkla råd för att få en bättre hälsa. Anamnesen görs genom att du besvarar ett antal frågor om din hälsa och dina vanor, genom pulsläsning på handleden samt genom att se över allmäntillstånd på bland annat naglar, hår, ögon och tunga. 

Pris
1600 SEK inkl moms första mötet, 2 timmar
950   SEK inkl moms därefter per timme
 

Hälsoprogrammet löper under 6 - 12 månader och ger dig en grund att stå på som ger en hållbar förändring till en sundare livsstil.
På 10 individuella möten går du steg för steg vidare i din önskade riktning. Du och din coach arbetar tillsammans fram de steg som passar din vardag. Regeln är att ta små steg som befästs för att sedan komma vidare. Varje möte har även ett tema - se nedan. 

Innehåll
Möte 1     Anamnes samt mål och handlingsplan
Möte 2     Rutiner
Möte 3     Meditation 
Möte 4     Näring
Möte 5     Tankar
Möte 6     Energi
Möte 7     Omgivning
Möte 8     Kreativitet
Möte 9     Kraft
Möte 10  Summering och nästa steg

Alla möten, utom det första, tar 1,5 timme. Första mötet är 2 timmar.
Vi går tillsammans igenom ett antal frågor om ditt hälsotillstånd, din livsstil och din livssituation. Du får även en ayurvedisk pulsläsning på din ena handled. Du besvarar ett antal frågor som visar vilka kvalitéer - doshor - som dominerar din vardag. Vi samtalar om vad du vill uppnå med din hälsa och därefter får du några enkla råd om hur du kan komma i bättre balans.
De påföljande mötena följer vi upp vad som hänt, hur det går och vad som är nästa steg tillsammans med en genomgång av dagens tema. En grundpelare är att göra små och varaktiga förändringar anpassade till din vardag och det som är möjligt och rimligt.

Pris 
15 000 exklusive moms

 

Ayurvedisk yoga - NYHET I SOMMAR
Kroppen har en stark förmåga till reparation. Genom ayurvedisk yoga kan du stärka upp obalanser med specifika rörelser som jobbar med de organ och system som behöver stärkas. Den ayurvediska yogan bygger på Kundaliniyogan

För närvarande går jag utbildning till Yogalärare på Yantra Ayurvedaskolan och kommer ha en träningsgrupp. Om du bor i trakten av Hamburgsund i sommar så kan du i sommar prova på i den elevträningsgrupp som träffas nio gånger med start den 12 juni.