HÄLSOPROGRAMMET

Hälsoprogrammet 

På 10 möten under ett år får du en grund att stå på som ger en hållbar förändring till en sundare livsstil. Du tar medvetna steg vidare i din önskade riktning. Du arbetar fram de steg som passar din vardag. Regeln är att ta små steg som befästs för att sedan komma vidare. Varje möte har ett tema.

Innan programmet börjar har du ett introducerande möte med Lucia Severed om programmets ramar, förutsättningar mm. På detta möte görs också den ayurvediska anamnesen.

Programmet har utvecklats efter att under många år ha arbetat med människors personliga psykologi kring förändring och medvetande. Det faktum att det finns en potential tillgänglig är inte nog för att skapa resultat. För att lyckas med programmet måste det finnas ett starkt committment från dig. Ett första introducerande möte tillsammans med anamnes och klargörande av dina behov och förutsättningar avgör om detta är rätt program för dig eller om det finns en annan väg att gå.

INNEHÅLL
Möte 1     Ayurvedisk Anamnes samt mål och handlingsplan

Möte 2     Gynnamma rutiner

Möte 3     Meditation för din dosha/persontyp
 
Möte 4     Kost som är bra för dig
 
Möte 5     Tankar som ger kraft

Möte 6     Odla din högsta energi

Möte 7     Omgivningens miljö och kultur
    
Möte 8     Plats för kreativitet

Möte 9     Öka ditt flyt med intuition

Möte 10  Summering och nästa steg

Alla möten, utom det första, tar 1,5 timme. Första mötet är 2 timmar.

Första mötet
Vi går igenom ramarna för programmet, sekretessavtal, ditt committment och förutsättningar att genomföra det. Därefter får du besvara ett antal frågor om ditt hälsotillstånd, din livsstil och din livssituation. Du får en ayurvedisk pulsläsning för att klargöra vilka kvalitéer - doshor - som dominerar din vardag och var du har eventuella obalanser. Vi samtalar om vad du vill uppnå med din hälsa och du får konkreta livsstilsråd hur du kan komma vidare.

Efter mötet återkommer vi för beslut om det finns förutsättningar för att genomföra programmet. Om vi fortsätter så bokar vi tid för de kommande mötena.

De påföljande mötena
följer vi upp vad som hänt, hur det går och vad som är nästa steg tillsammans med en genomgång av dagens tema. Vi tittar på din psykologi, din inre och yttre väg, dina motstånd/hinder och hur du kan lyfta dig själv till en bättre fungerande plattform för att nå din potential.

Ett committment för dig som söker verklig förändring, som tappat bort din egen hälsa och kanske också dig själv.  Nu vill du återta kraft och sätta en ny riktning!

I korthet

  • 10 hälsomöten under ett år
  • Träningspass mellan mötena utifrån dina förutsättningar. 
  • Du arbetar med dina egna mål och får hjälp att sätta dem
  • Din personliga hälsocoach, Lucia Severed, tar dig genom alla stegen
  • Små steg framåt för att verkligen lyckas. Steg som du själv är med och utformar.

Kontakta Lucia Severed för ett introducerande möte. lucia@kkikk.se