TANKEYOGA

Öka flyt och frid 
95 % av våra tankar är automatiska! Vi tänker de för att de en gång i tiden löste ett problem på ett bra sätt. Men, de automatiska tankarna är inte alltid effektiva. De kan t o m ställa till problem. På Tankeyoga lär du dig vägar till befriande nytänk!

NÄSTA OMGÅNG STARTAR DEN 20 AUGUSTI

Dina tankar är i ständig kontakt med din kropp, dina känslor, din själ och din omvärld. Ibland neutrala ibland i känslosvall. Genom tankeyoga får du ro och kraft att göra de medvetna förändringar som behövs. Oftast handlar det om att se och uppleva världen med nya ögon.

Träningen görs i återkommande pass om fem möten och startar med Tankyoga BAS.

Jag fick ett andrum där jag kom till min kärna. Lucia är väldigt närvarande i det som sker samtidigt som hon håller en röd tråd. 
                                                                                        Elin Dahlström, Lifaholic

Innehåll
Tankeyogan kombinerar mentala övningar med andningsteknik och enklare yogarörelser som du kan göra var som helst. Du blir bekant med den egna tankesfären och hur den är uppbyggd. Därefter möblerar du om i destruktiva tankestrukturer och får verktyg för att steg för steg nå verkliga färbättringar.
       
Tankeyoga BAS innehåller
1.        Tankerummet
2.        Tankeflödet
3.        Tankekraft 
4.        Tankehygien
5.        Nytänk

Pris
2 500 ex moms, företag
2 500 inkl moms, privat

Så fort jag kom på plats kom jag ner i tempo och blev lugn - varje gång
                                                                                             
Ulf Tengroth, managementkonsult EKAN