Hälsoprogrammet 
Stärk din hälsa, din självkänsla och din kreativitet

På 8 möten under ett år får du en grund att stå på som ger en hållbar förändring till en sundare livsstil. Du tar medvetna steg vidare i din önskade riktning. Du arbetar fram de steg som passar din vardag. Regeln är att ta små steg som befästs för att sedan komma vidare. Varje möte har ett tema.

Innan programmet börjar har du ett introducerande möte med Lucia Severed om programmets ramar, förutsättningar mm. På detta möte görs också den ayurvediska konsultationen.

Programmet har utvecklats efter att under många år ha arbetat med människors personliga psykologi kring förändring och medvetande. Det faktum att det finns en potential tillgänglig är inte nog för att skapa resultat. För att lyckas med programmet måste det finnas ett starkt committment från dig. Ett första introducerande möte tillsammans med anamnes och klargörande av dina behov och förutsättningar avgör om detta är rätt program för dig eller om det finns en annan väg att gå.

INNEHÅLL INDIVIDUELLT PROGRAM
Möte 1     Hälsa - Ayurvedisk Anamnes samt mål och handlingsplan

Möte 2     Hälsa - Rutiner som gör gott
 
Möte 3     Mental träning - Tankar som ger kraft

Möte 4    Självkänsla - Odla din högsta energi

Möte 5     Självkänsla - Omgivningens miljö och kultur
    
Möte 6     Självkänsla - Plats för kreativitet

Möte 7     Mental träning - Öka ditt flyt med intuition

Möte 8    Summering och nästa steg

Alla möten, utom det första, tar 1,5 timme. Första mötet är 2 timmar.

Första mötet
Vi går igenom ramarna för programmet, sekretessavtal, ditt committment och förutsättningar att genomföra det. Därefter får du besvara ett antal frågor om ditt hälsotillstånd, din livsstil och din livssituation. Du får en ayurvedisk pulsläsning för att klargöra vilka kvalitéer - doshor - som dominerar din vardag och var du har eventuella obalanser. Vi samtalar om vad du vill uppnå med din hälsa och du får konkreta livsstilsråd hur du kan komma vidare.

Efter mötet återkommer vi för beslut om det finns förutsättningar för att genomföra programmet. Om vi fortsätter så bokar vi tid för de kommande mötena.

De påföljande mötena
Vi följer upp vad som hänt, hur det går och vad som är nästa steg tillsammans med en genomgång av dagens tema. Vi tittar på din psykologi, din inre och yttre väg, dina motstånd/hinder och hur du kan lyfta dig själv till en bättre fungerande plattform för att nå din potential.

HÄLSPROGRAMMET I GRUPP
Programmet är som ovan med skillnad att möte 2 till 8 sker i grupp och omfattar 3 timmar/gång.

Ett committment för dig som söker verklig förändring, som tappat bort din egen hälsa och kanske också dig själv.  Nu vill du återta kraft och sätta en ny riktning!

I korthet

  • 8 hälsomöten under ett år.
  • Träningspass mellan mötena utifrån dina förutsättningar.
  • Du arbetar med dina egna mål och får hjälp att sätta dem.
  • Din personliga hälsocoach, Lucia Severed, tar dig genom alla stegen.
  • Små steg framåt för att verkligen lyckas. Steg som du själv är med och utformar.

Var
Programmen genomförs i Göteborg och Hamburgsund.

Pris
Individuellt program; 8 000 kr
Delta i grupp;                  5 000 kr
Inklusive moms för privatpersoner
Exklusive moms för organisation

Kontakta Lucia Severed för frågor
lucia@kkikk.se, 0703-321320