BÖCKER

METOD & INSPIRATION

Idébok för nätverkare

En bestseller som ger inspiration och går steg för steg igenom hur du bygger upp ett nätverk tillsammans med andra för att peppa och stötta varandra. Ingår som arbetsmaterial i hur man bygger upp lärande grupper och nätverk. Författare - Lucia Forsberg Severed. 160 kr exklusive frakt. Beställ här

Fram-gångsrik nätverkare

Vill du göra karriär och säkra din framtid i arbetslivet? Den här boken varvar mellan forskningoch konkreta tips på hur du bygger upp ett professionellt nätverk över tid. Författare är Lucia Severed och Per Magne. Beställ här

Mentor-boken

När du startar upp dialog med din mentor har forskning visat att det underlättar och ger bättre resultat om man följer en tydlig struktur för samtalen. Denna bok har använts i många mentorprogram som stöd för att bygga upp och hålla en levande och meningsfull dialog. Beställ här