... ett större rum

Ett större rum tack!
Det psykiska och fysiska rummet får  tidigt ett fönster mot verkligheten. Bakom det fönstret är vårt rum för det som är möjligt, hur vi kan agera och vad vi tänker om oss själva. Genom livet utmanas vi att ta oss utanför och tvingas ibland också. Ofta upptäcker vi att det egentligen inte var så svårt eller omöjligt. Och tittar med förvåning tillbaka på de val och beslut som vi undvek att ta enbart för att befästa det invanda.

Igår bröt jag en föreställning om vad som är möjligt för mig att göra när jag med hjälp av hälsoutvecklaren på Tanums kommun, Eva Lindskog Johanssons, goda kunskaper, omtanke och samvaro  vinterbadade i 4°. Det var ren, skär lycka att komma upp ur badet. I lugn och ro stod vi och småpratade med havet och klipporna som fond, ett milt solsken som svepte genom oss och ingen vind. Idag blåser det kallt och regnet vräker ner. Eva sa så klokt, "första gången man gör något som detta är det bra om det blir lyckat, det sätter prägeln för framtiden!"

Det finns om bok som heter Kalla Bad av Linda Vagnelid och Linda Ahlgren. Den kanske kan inspirera dig både konkret och symboliskt att ta ett steg mot ett större rum.