Äventyrets skaparkraft

Häromdagen åkte jag bil tur och retur Göteborg - Skara. På vägen dit hade jag en grå skåpbil framför mig halva vägen. Våra vägar skildes åt i Skara. På hemvägen fem timmar senare noterar jag en bil framför. Sedan tittar jag lite närmare. Och lite närmare… Och, då ser jag att det är samma bil på ditvägen som nu ligger framför mig på hemvägen. Hur sannolikt är det? Och vem satt i bilen? Det får jag kanske veta en dag☺

Enligt den ayurvediska filosofin påverkas vår kropp och våra sinnen under den kyliga årstiden av en "dosha" som kallas för Vata. Vata är starkt kopplad till vår förmåga att skapa. Goda dagar ger den oss lyckan är att uppleva ”flow” – flyt. Saker löser sig i den tid och på det sätt som är helt rätt. Ett känsla av synkronicitet (samstämmighet, osannolik tur, osannolika lösningar på dilemman, osannolika möten) och tillit till världens överflöd av resurser och möjligheter dominerar. Dåliga dagar blir det tvärtom och det skapar oro och splittring i våra tankar och känslor.

Roberto Assagioli, italiensk psykiatriker och psykosyntesens grundare, tog stort intryck av psykologin i Indien där Ayurvedan utvecklats. Han lade vikt vid människans existentiella sökande och hjälpte människor att förverkliga sig själva genom att utveckla sin vilja/sin förmåga att skapa.

Vägen till potential
För att lyckas krävdes enligt Assagioli
• längtan att förverkliga något som på djupet tände hjärtat
• tid och tålamod för att inventera möjligheter (vad kan och vill jag göra) och värderingar (hur skall det kännas och på vilken värdegrund skall det vila)
• självkännedom (den växer alltefter hela tiden)
• beslut
• handlingsplan och
• action
I den här processen uppstår synkronicitet för vi börjar samspela med oss själva och vår omvärld.