Med lätta steg

Imagination is everything. It is the preview of life’s coming attractions. Albert Einstein

När du håller ett klart fokus och inte låter dig förvirras och förirras av rädslor, frestelser och tvivel så är det mycket troligt att du når ditt mål. Du kan nå det den Långa Hårda vägen eller den Andra vägen.

Den Långa, Hårda vägen kräver att du gör upp planer, styr, ställer och kontrollerar varje steg. Att du jobbar ändlösa timmar och att du brottas med din omvärld. Sannolikt är du utmattad när du kommer fram. Och kanske också tom. "Var det inte roligare än såhär?" På den andra vägen följer du din intuition & magkänsla, tar små risker, utgår från det du har, tänker lätta tankar och förväntar dig konstruktiv hjälp hela vägen fram. Du har bra koll på vem du är och vad som är dina styrkor och svagheter. Om du stöter på aggressivt motstånd stillar du dig och inväntar att en ny väg eller dörr skall öppnas. Och när den gör det så går du vidare. 

Låter som ett lätt val att välja den Andra vägen! Men, det är det inte. Tvärtom verkar de flesta vilja göra det krångligare och svårare än det är. Det enkla verkar för enkelt. Det svåra är normalt.  När du lever i din potential förstår du dina mekanismer och hur du gör val som stödjer dig och inte motarbetar dig.