När känner du dig i din Potential?

Har just avslutat halvårsmötet för programmet Lev Din Potential!

Den stora frågan är "När känner du dig i din Potential?" Frågan blev lätt att besvara genom exempel. Exmplen var situationer där de bästa förmågorna i en själv mötte en mottagare som blev glad, berörd, hjälpt och upplyft. Och där genomförandet skedde med oerhörd lätthet. Och sist men inte minst, det var ett öppet klimat och en villighet att ta emot och att delta.

För länge sedan träffade jag en konstnär som uttryckte sig med något andra ord. Hans uppdrag var helt utan relation till andra mer än när det var dags för vernissage mm. Hans lycka var när han kände att han var "i min funktion". Att han fick en upphöjd närvaro att skapa något som flödade genom honom och som han mer eller mindre var besatt av att slutföra.

När känner du att du är i din potential?