Lev Din  Potential

Är du redo att leva din fulla potential? 
Du har unika talanger och förmågor. Du förflyttar sig framåt i din potentialresa - utan att alltid förstå det. Livet tvingar dig till nya utmaningar. Du lär dig nytt. Och på resan gör du misstag, fattar beslut som inte alltid var de smartaste, släpper ifrån dig saker som aldrig skulle sagts eller gjorts, lever i olika illusioner och föreställningar, brister i kommunikation med vissa, tappar tålamodet, tappar modet, tappar sugen. Kanske når du "toppen" men det känns tomt. För det var ju inte toppen som var belöningen. Det var resan. Och under ytan gnager kanske en längtan och en tanke - jag kunde gjort bättre, jag kunde gjort mer, jag kunde gjort annorlunda.

Fröet till förändring ligger ofta i att ta tag i de mellanrum som skaver i det inre. Det som en gång motiverade kanske inte motiverar längre men du har kört på i en vana. Du söker något nytt, något mer, något större.  Ett större inre rum.

På KKIKK träffar vi mest de som varit på väg ett tag. Som fattat att livet inte bara är en rät väg "uppåt". Och som kommit till vändpunkter för att göra något nytt, något annorlunda, något mer. Vi tillför mänsklig värme, perspektivskiften, provokationer, nya tankar och reflektioner om rutiner, sammanhang, samtal och processer i olika former för att komma vidare. Vi finns där utifrån vår erfarenhet från ledarskaps- , affärs- och nätverksmiljöer.

Till dig som törs ta det första steget och till dig som vill samla mod att ta det första steget! Varmt välkommen!