KKIKKbästalogo_orange

KKIKK
står för vår värdegrund och är vår vägledning i alla beslut

Kreativitet
Den som ställer rätt frågor och agerar snabbt och konstruktivt blir bäst i en värld som förändras allt fortare.

Kommunikation
När man lyssnar respektfullt på alla och delar med sig så uppstår en avspänd atmosfär som leder till framgång.

Intuition
Intuitionen vägleder oss när förnuftet inte har svaren klara. Med den insikt vi får av att invänta intuitionen så känner vi vad som är rätt beslut.

Kontakt
När många kulturer lever sida vid sida behöver vi gå igenom dörrar av rädsla och fördomar för att nå en äkta kontakt.

Kärlek
Medmänsklighet är grunden för ett samhälle där alla får plats. ”Goda” samhällen och organisationer bygger välstånd för många och har spelregler där människor kan leva tryggt ihop.