KKIKKbästalogo_orange

LEDARPROFIL
Vi har valt ut två profilverktyg som skiljer sig åt och som har hög validitet.
Alla tester följs alltid upp med en personlig återkoppling. Profilen är inte en absolut sanning men ett utmärkt stöd för utvecklingstankar. I den personliga återkopplingen kan man resonera kring vad som behöver fördjupas och förstärkas.

360° - ett verktyg som vi utvecklat med Britt Älvsäter Thomassons mångåriga erfarenhet från karriärutveckling på Volvo. Vi har tagit det bästa och fogat det samman. En 360° ger din, dina kollegers, medarbetars och chefers syn på hur du är som chef och ledare.

Axiologisk profil - bygger på tillämpad värdeteori sk Formell Axiologi och beskriver olika tankemönster som sammanfogat ger en bild av hur man agerar och på vilken grund. Profilen kan användas både för individen och gruppen.

Rådgör gärna med oss vilket verktyg som passar dig bäst utfrån vad det är du söker.