KKIKKbästalogo_orange

Vi har haft stor glädje av att använda KKIKKs unika och konkreta metod för hur man bygger upp grupper för "best practice". GR har utbildat mer än 80 ledare de senaste åren och ser fram emot att utbilda fler.
   Nicholas Singleton, GR (Göteborgsregionens kommunförbund)

LÄRANDE GRUPP
Fånga upp kloka tankar, idéer och lösningar så verksamheten tänker smartare, får bättre beslutsunderlag och inte minst mer engagerade medarbetare.

FÖR VEM
Gärna en yrkeskår t ex administratörer, chefer, ingenjörer eller för att lära, förstå och tänka nytt.

UPPLÄGG
Gruppen startar upp med en tränad ledare. Omfattningen är fyra till sju möten under ett år med en effektiv agenda, delat ansvar och värdskap.

Gruppen blir självgående med hjälp av de verktyg för best practice som KKIKK utvecklat och ingår i paketet.
T ex
       Spelregler
       Kunskapsbanken
       Energihjulet
       Matcha!
       Stafettpinnen

 

MATERIAL
En lättläst bok lotsar gruppen genom stegen för att bygga upp sin egen rutin för best practice

Finns även digitalt.

KONTAKTA OSS
Vi lämnar gärna offert