KKIKKbästalogo_orange

CERTIFIERAD KREATIV COACH

Kreativ coacher under utbildning hösten 2016
Kreativ coacher under utbildning hösten 2016
Så kul det skall bli att använda spelet i alla våra sammanhang!
                                  
Hanna Adlerteg och Patrica Hult, Upplands Väsby kommun

                                                   

UTBILDNING TILL KREATIV COACH - PROFFS PÅ MÖTEN

24 OCH 25 MARS, STOCKHOLM

KREATIV COACH, KKIKKSPELET

Brädspelet KKIKKspelet ger dig ett unikt verktyg att få fram idéer och bra strategier. Deltagarnas case, kreativ input från spelet, och de andra deltagarnas  idéer, och förslag på lösningar samt beslut grundade i spelarens egen motivation ger de självklara och intressant lösningarna och vägvalet.

NÅGRA PRINCIPER
Alla kommer till tals
Det är tempo
Synkroniciteten är ett naturligt inslag
Frågorna avgör resultatet

 

BLI KREATIV COACH
Ett eller alla steg!

Vi utbildar konsulter, chefer, HRspecialister och affärsrådgivare i våra verktyg och processer. En Kreativ coach tränas i förmågan att arbeta dynamiskt med individer och grupper för att öka samarbetet, kreativiteten och smarta lösningar. 

Det finns nu mer än 400 kreativa coacher som utbildats. En fullständig utbildning till Kreativ Coach innehåller utbildning i våra egna verktyg

Italienare, tyskar och svenskar utbildar sig i metoden Matcha!
Italienare, tyskar och svenskar utbildar sig i metoden Matcha!
Affärsrådgivare i Etiopien lär sig KKIKK SPELET
Affärsrådgivare i Etiopien lär sig KKIKK SPELET

Chefer, företagare och skola utbildar sig i att leda egna mentorprogram i Irak