KKIKKbästalogo_orange
loading...

BOOSTA IDÉERNA OCH TÄNK RÄTT
27 MARS, 14-17

Boosta idéerna och tänk rätt!
Den 27 mars i Göteborg är det dags för en ny spännande SESSION med KKIKKSPELET
Anmäl dig till info@kkikk.se
Pris; 695 SEK exklusive moms


Nu har jag spelat spelet med min Ledningsgrupp i region väst. Det gick mycket bra. Vi hann med två omgångar där några i gruppen spelade spelet och övriga lyssnade. Man kan verkligen använda det till allt från morgonmöten till längre spelomgångar. Lätt när man kört fast framförallt.
Det uppskattades av mina kolleger i regionen och flera kommer att använda spelet i sina butiker.  
                                                          
Mattias Geitner, Forex

 

ÖKA KREATIVITETEN
Utveckla nya eller fräscha upp gamla lösningar på en aktuell frågeställning och träffa ett intressant nätverk som hjälper dig att tänka smartare med hjälp av KKIKK SPELET.

Spelet är ett verktyg för reflektion som sätter fokus på olika frågor och ger klarhet hur man kan gå vidare på smartast sätt. Det används t ex i ledningsgrupper, team och för chefer som behöver tänka utanför boxen. På köpet ökar motivationen hos varje deltagare. 

Spelet har använts i 20 år och utvärderingarna är mycket positiva. 


FÖR VEM
Styrelsen, teamet, chefen, nätverket.

HUR

Varje deltagare tar upp sitt eget case, t ex hur nå resultat på bästa sätt. En spelledare håller tempot uppe, ser till att alla får spela, summerar idéflödet och lotsar till beslut. Runt varje spelbord sitter max sex deltagare.


"Processen gav energi och mod!"

GÖR DET SJÄLV
Köp ditt eget spel  eller
Bli Kreativ coach med spelet


”Det viktigaste resultatet var den dynamik som gruppen kom att utveckla. Insikterna, intresset och respekten för varandras roller gjorde att hållbarhetsarbetet lyftes till en
helt ny nivå.”
                          
                        Mattias Adolfsson,       Hållbarhetsstrateg, Higab