KKIKKbästalogo_orange

7 förmågor hos intuitiva ledare
 

          De agerar utifrån en vision
          De sätter trenderna istället för att följa dem
          De släpper saker som inte längre funkar
          De tillåter andra att lysa och bidra
          De får energi av att lyckas när andra säger att det inte går
          De ställer utvecklande frågor
          De kan odla lösningar och handlingar i flera riktningar.


Utdrag ur Simon West artikel på Huffington Post, 2014 (egen översättning)


Läs hela artikel här
 

Utforskningen av medvetandet, vad som får oss att må bra och vad som lyfter oss till vår potential
lägger grunden för Tankeyogan. 

Några människor utmärker sig för att ta sig ur "malströmmen" och göra extraordinära saker för andra och sig själva. 

Några tänkare och praktiker som inspirerat Tankeyogan är

Roberto Assagiolo,
psykiatriker och grundare av Psykosyntesen. Han var en föregångar inom mental träning och existentiell mening.

Tony Robbins
som tagit NLP, Neuro Linguistic Programming, ut till de stora massorna

Susanne Montelius
ayurvediker som utbildar i Ayurveda, en 5000-årig livsstilskunskap i konsten att må bra.

Bert Hellinger
en förebild inom systemiskt arbete som utvecklat bland annat familje- och organisationskonstellation.

Deepach Chopra

läkare både i skolmedicin och ayurveda med fokus på människans inneboende potential.