KKIKKbästalogo_orange

Träna Tankeyoga i grupp! Göteborg

Ny grupp startar upp hösten 2018

Anmäl ditt intresse här

Öka flyt och frid 
Tankar kan, precis som kroppen, tränas till att ge dig glädje, medvetenhet och framgång.

Tankeyogan har vuxit fram efter att ha arbetat med chefer och ledare som gör tankevurpor som skadar deras självkänsla och framgång och skapar skadlig stress som syns i växande tal av utmattningssymptom.
I Tankeyoga gör du dina tankar till dina verkliga vänner. Precis som med fysisk träning så är regelbunden övning det som gör skillnaden. Träningen görs därför i återkommande pass om fem möten och startar med ett Tankyoga bas.


Innehåll
Tankeyogan är en kombination av mentala övningar kombinerat med andningsteknik och enklare yoga-rörelser som du kan göra var som helst. Du blir bekant med den egna tankesfären och hur den är uppbyggd. Därefter möblerar du om i destruktiva tankestrukturer och får verktyg för att steg för steg nå verkliga färbättringar.

Tankestrukturerna innehåller

  1.       Tankerummet
  2.        Tankemodeller 
  3.        Tankekraft 
  4.        Tankehygien
  5.        Nytänk
Läs ännu mer

Kursledaren
Lucia Severed gjorde ett karriärsprång 1989 och har sedan dess förverkligat sina visioner t ex ett företagarcenter som förenar hjärta och hjärna mellan företagare, lärande samarbeten genom nätverk samt internationella resor för att träna ledarskap och kreativitet. 
Hon arbetade först som jurist på Försvarstaben och har sedan byggt på med utbildning i bland annat psykosyntes, andningspedagog, mental träning, yoga, meditation och nu i ayurvedisk filosofi.