KKIKKbästalogo_orange

Konsten att tänka

Vi kan fastna i våra tankar ibland och inte hitta vägen ut. Det kan börja kännas trångt både fysiskt och mentalt. Då erbjuder vi både Coachning och Tankeyoga.

I coachning går du individuellt eller med en grupp och får syre till tankevärlden. Du/ni hittar nya strategier och lösningar. Du/ni frigör energi och handlingskraft.

I Tankeyogan bekantar du dig med din Tankevärld. Hur du kan styra och avstyra negativa loopar. Hur du bygger mental framgång och hur du kommer till ro med dina tankar och dig själv.