Vi har haft stor glädje av att använda KKIKKs unika och konkreta metod för hur man bygger upp lärande grupper och nätverk. GR har utbildat mer än 80 mötes- och nätverksledare de senaste åren och ser fram emot att utbilda fler - till nytta för lärandet mellan medarbetarna och därmed för verksamheten.

                          Nicholas Singleton, GR
                          (Göteborgsregionens kommunförbund)

NÄTVERKSLEDARE
Som nätverksledare lär du dig bygga självlärande grupper och nätverk, bygga mentorprogram, leda Matcha! (speedmatchning) i större grupper och från grunden bygga och leda effektiva möten både i små och stora grupper och nätverk. 

Vi lär ut våra egna metoder i mötesteknik och nätverks-byggande som sedan 25 år speciellt designats för människor som vill själva vill delta aktivt i lärandet.

FÖR VEM
Du som deltar har ansvar för kompetensutveckling, effektiva möten, (t ex APT) och beslutsprocesserna.

UPPLÄGG
Träningen är i flera moment.
Lärande grupper och nätverk
4 dagar under 8 månader innehåller
          Nätverkskultur i hierarkier
          Nätverksledarens roll
          Bygga lärande grupper
          Engagera deltagarna
          Tips och tricks för nytänkande

Effektiva möten
2 dagar innehåller
          Effektiv mötesteknik
          Olika mötesmijöer
          Mötesledarens roll
          Effektiv agenda
          Action mellan mötena

Matcha!
1 dags träning med innehållet
         Grunden för snabba nätverk
         Leda en Matcha! för 20 
         Leda en Matcha! för 400
         Tips för allas kontaktutbyte
         
1 dags träning innehåller
           Speedmatchningens grunder
           Leda ett Matcha!
           Fånga upp fortsättningen

Bygga mentorprogram
5 dagar under 12 månader innehåller
           Syfte och metodik
           Utbildning av adept & mentor
           Rekrytering och Matchning
           Mentorbok
           Ett bra innehåll
           Uppföljning
           Tips och tricks för framgång