"Lucia is an excellent entrepreneur, networker and leader. In her presence there is always a movement towards new possibilities. She has the ability to empower and bring out the best of everyone she interacts with. As a consultant, she is the first choice for the mission to create networking and start a change in a creative and innovative way."
                                             Amanda von Matern
                                             Project Manager Strategic Communications
                                             IMCG Green Innovation and Strategy

NÄTVERK
Ett bra nätverk är ett nätverk där människor hjälper varandra att lyckas!
Richard Wiseman som skrivit "The luck factor" har forskat på tur. De tursamma är bland annat duktiga på att nätverka. På samma sätt fungerar det med kluster. När kompletterande kompetenser har en kontinuerlig närvaro i samarbete så ökar affärs- och verksamhetsnyttan.

HUR
Vi håller interaktiva föredrag, workshops, startar och driver professionella nätverk och utbildare nätverksledare.

Läs om Lärande nätverk, Nätverksledare och Matcha! och förkovra dig med böckerna, Idébok för nätverkare och Så blir du en framgångsrik nätverkare