KKIKKbästalogo_orange


Amazing, this game opens up for so many
opportunities to make people really
cooperate in organisations!

                                  Dina Malekathu,  Mhani Gingi,
                                  Sydafrika

 

KREATIV COACH, KKIKKSPEL
LÄR DIG ANVÄNDA KKIKKSPELET
12 december i Göteborg
17 januari i Karlstad

TÄNKA UTANFÖR BOXEN
Brädspel KKIKKspelet ger dig ett unikt verktyg att få fram idéer och bra strategier.

Deltagarnas case, kreativ input från spelet, och de andra deltagarnas  idéer, och förslag på lösningar samt beslut grundade i spelarens egen motivation ger de självklara och intressant lösningarna och vägvalet.

NÅGRA PRINCIPER
Alla kommer till tals
Det är tempo
Synkroniciteten är ett naturligt inslag
Frågorna avgör resultatet

Spelet finns i Sverige, Ryssland, Brasilien och flera länder i Afrika.

UTBILDNINGEN
En dags utbildning ger grunderna för spelets uppbyggnad, metodik och hur man som kreativ coach lockar fram det bästa hos dina deltagare. Spelet ingår förstås.