KKIKKbästalogo_orange

Hej!

Jag heter Lucia Severed och bor i Göteborg till vardags.
Efter flera år som stabsjurist hos ÖB gjorde jag ett karriärskifte för att förverkliga mina drömmar och visioner.

Sedan dess har jag utbildat mig vidare bland annat till coach genom Psykosyntes, hälsovägledare i Ayurveda, byggt upp och föreläst om nätverk, mentorskap och ledarskap, drivit företagarcenter i centrala Stockholm och konsultföretag i centrala Göteborg, skrivit flera böcker, rest i Europa, Afrika och Ryssland för att utbilda i kreativitet, nätverkande och mentorskap och drivit ett antal ledarprogram. Några gånger har jag varit ordförande i styrelser för eldsjälsorganisationer.

Minst 10 000 personer har varit med någon kurs, något program eller en föreläsning. Det är ingen bragd i sig. Det viktiga är om det räckt ut till inspiration och förändring i rätt riktning. 1995 tog jag med stolthet emot priset Årets Stockholmska av Svenska Dagbladet. För att så många inspirerats av mina handlingar.
  
De metoder och verktyg som jag utvecklat är till för att lyfta människors blick till potentialen både i sig själv och i samarbetet. Det finns många frön som ligger under ytan och väntar på lite näring så de kan blomma.