KKIKKbästalogo_orange

              HÄLSOPROGRAM

Få en bra hälsogrund att stå på

Det finns många råd om hur man skall leva sitt liv. Och ibland är det svårt att välja väg därför det ena säger emot det andra. Ayurvedan, som är en mer än 5000 år gammal indisk tradition med rötter från Irland, innehåller enkla livsstilsråd anpassade efter vilken persontyp man är.  Vill du lära mer om Ayurveda så är du välkommen på informationsmöte och workshop. Du kan välja mellan enskild konsultation och Hälsoprogrammet.

Enskild konsultation

Vill du göra en hälsocheck kan du boka ett enda möte och därifrån se om det behövs mer för att räta upp eventuella obalanser.
Du får fram din persontyp enligt Ayurveda och några enkla råd för att få en bättre hälsa. Anamnesen görs genom att du besvarar ett antal frågor om din hälsa och dina vanor, genom pulsläsning på handleden samt genom att se över allmäntillstånd på bland annat naglar, hår, ögon och tunga. 

Pris
1600 SEK inkl moms första mötet, 2 timmar
950   SEK inkl moms därefter per timme
 

Hälsoprogrammet löper under 6 - 12 månader och ger dig en grund att stå på som ger en hållbar förändring till en sundare livsstil.
På 10 individuella möten går du steg för steg vidare i din önskade riktning. Du och din coach arbetar tillsammans fram de steg som passar din vardag. Regeln är att ta små steg som befästs för att sedan komma vidare. Varje möte har även ett tema - se nedan. 

Innehåll
Möte 1     Anamnes samt mål och handlingsplan
Möte 2     Rutiner
Möte 3     Meditation 
Möte 4     Näring
Möte 5     Tankar
Möte 6     Energi
Möte 7     Omgivning
Möte 8     Kreativitet
Möte 9     Kraft
Möte 10  Summering och nästa steg

Alla möten, utom det första, tar 1,5 timme. Första mötet är 2 timmar.
Vi går tillsammans igenom ett antal frågor om ditt hälsotillstånd, din livsstil och din livssituation. Du får även en ayurvedisk pulsläsning på din ena handled. Du besvarar ett antal frågor som visar vilka kvalitéer - doshor - som dominerar din vardag. Vi samtalar om vad du vill uppnå med din hälsa och därefter får du några enkla råd om hur du kan komma i bättre balans.
De påföljande mötena följer vi upp vad som hänt, hur det går och vad som är nästa steg tillsammans med en genomgång av dagens tema. En grundpelare är att göra små och varaktiga förändringar anpassade till din vardag och det som är möjligt och rimligt.

Pris 
15 000 exklusive moms