KKIKKbästalogo_orange


UTVECKLA POTENTIALEN
&
MÅ BRA

MENTOR

NÄTVERK

               MÅ BRA

KKIKK drivs av mig, Lucia Severed som är coach, föreläsare och författare och som också står bakom många av de metoder och verktyg som används.

Den röda tråden i mitt arbete är att upptäcka och förverkliga möjligheterna,  d v s potentialen, som finns i individen, nätverket och gruppen när de är i samverkan. Det sker när det finns rätt anda, spelregler och insikt för att lyckas.

Kontakta mig på lucia@kkikk.se eller 0703-321320 så pratar vi vidare. Eller fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar jag dig.